CineStar Zagreb

Branimirova 29, Branimir mingle mall, Zagreb
 
13 kino dvorana
2 873 sjedala
Extreme dvorana (dvorana 11)
Prostor i dvorane prilagođeni osobama s invaliditetom
„wall to wall“  i  „floor to ceiling“ filmska platna
Dolby Digital 5.1 i Dolby Digital 7.1 Surround EX vrhunski zvučni sustav
RealD 3D tehnologija
Digitalni projektori
Mogućnost prikazivanja filmova u Higher Frame Rate (HFR) formatu
Besplatan parking 5 sati
Prvi kat
Broj dvorane Broj sjedala Mjesta za osobe
s invaliditetom
 
1 146 1
2 (RealD 3D) 225  -
3 192  -
4 (RealD 3D) 170 1
5 (RealD 3D) 113 1
6 103 1
7(RealD 3D) 366  -
 
Drugi kat
Broj dvorane Broj sjedala Mjesta za osobe
s invaliditetom
8 143 -
 
Četvrti kat
Broj dvorane Broj sjedala Mjesta za osobe
s invaliditetom
9 (RealD 3D) 227 1
10 199 1
11(eXtreme i RealD 3D) 461 -
12 374 1
 
Peti kat
Broj dvorane Broj sjedala Mjesta za osobe
s invaliditetom
13 146 1