Plazme

Oglašavanje na plazmama je odličan način kako animirati publiku dok čekaju u redu ili na početak projekcije. Plazme su u svim centrima na ulazu, blagajnama i koncesijama te se zakupljuju na minimalni period od 4 tjedna.