CineStar Beograd 4DX

Ada Mall, Radnička 9, 11 030 Beograd
7 kino dvorana
955 sjedala
ROYAL BED sjedišta
Extreme dvorana (dvorana 5)
4DX dvorana (dvorana 6)
Cinema Bar
Prostor i dvorane prilagođeni osobama s invaliditetom
„wall to wall“ filmska platna
Dolby Digital EX tehnologija
RealD 3D tehnologija
Digitalni projektori
Neograničen besplatan parking
Broj dvorane Broj sjedala Mjesta za osobe
s invaliditetom
1 (RealD 3D) 59 -
2 95 -
3 64 -
4 153  1
5 (eXtreme i RealD 3D) 250  2
6 (4DX i RealD 3D) 96  -
7 (RealD 3D) 233  2