Najava filmova

Labuđe jezero        
Swan Lake (200 ( dvije pauze ) minuta)
Glumci:
Početak prikazivanja: 1.4.2020
Cavalleria Rusticana i Pagliacci       
Cavalleria Rusticana / Pagliacci (190 ( jedna pauza ) minuta)
Glumci:
Početak prikazivanja: 21.4.2020