Ljubavna sjedala

Brandiranje ljubavnih sjedala je vrlo efektan način promocije unutar kino dvorane budući da na taj način klijent ostavlja dublji trag u interakciji s posjetiteljima. Također, brandiranje ljubavnih sjedala u kombinaciji s on-screen oglašavanjem snažno prenosti poruku koja se komunicira. Ljubavna sjedala čine 20% sjedala od ukupnog broja sjedala u multipleksu, a moguće je i brandiranje ostalih sjedala u dvorani.  Minimalan zakup je na 1 mjesec/4 tjedna.