Digitalne površine NOVO!

DIGITALNE OOH POVRŠINE - NOVO
 
Digitalne OOH površine novi su oblik oglašavanja u našim CineStar kinima u regiji koje  oglašivačima nude komunikaciju s posjetiteljima tokom njihovog boravka u prostoru kina prije ulaska u dvoranu. Pozicije digitalnih OOH površina, pa tako i poruka oglašivača „prate“ posjetitelja u zoni blagajni i u prostoru lobby-a. Poruka se komunicira u video formatu, kao i u formatu animirane ili statične slike (plakat).
Formati digitalnih OOH površina u kinima su: LED display, digitalni B1 display, video wall, triple screen, digitalni cik-cak screen.