Direktni efekti oglašavanja

 • 60.000 posjetitelja tjedno (2014.)
 • 2,5 sata trajanje prosječne posjete
 • 180 filmskih naslova godišnje
 • 650.000 jedinstvenih web korisnika mjesečno (Google analytics)
 • 89% posjetitelja pogleda oglas prije filma
 • 500% veće prisjećanje na oglas i detalje poruke
 • Ugodno i sugestivno okruženje
 • Otvorenost za komunikaciju
 • Multimedijalna platforma za oglašavanje
 • Komunikacija + Interakcija
 • Targetiranje
 • Duga izloženost komunikaciji
 • Prirodan dio media mix-a (cca. 3% total budgeta u EU zemljama)
 • Eventi, inovacije, originalni proizvodi
 • Nacionalna pokrivenost