Osnovni podaci kompanije

 Izdavač, ponuđač usluga i sadržaja te vlasnik internetske stranice i njenog sadržaja:
 
Tvrtka: Vox komunikacije, društvo za promidžbu i usluge, d.o.o.
 
Skraćeni naziv: Vox komunikacije d.o.o.
 
Sjedište i adresa: Zagreb, Ulica Vice Vukova 6
 
OIB: 24533297794
 
Matični broj (MB): 01751956
Matični broj subjekta (MBS): 080467472

Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
 
Temeljni kapital tvrtke: 20.000,00 kn, u cijelosti uplaćen
 
Godina osnivanja: 2003.
 
Žiro račun / IBAN: HR1325000091101141013
Banka: Addiko Bank d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6
 
Zastupnica: Iva Hlavka, direktorica