e-Letak

E-letak je nova vrsta promocije u kinima koja pruža mogućnost izravne komunikacije s posjetiteljima pri njihovoj kupnji kino ulaznice. To je oglas na ekranu ispred kino posjetitelja njemu vidljiv dok bira sjedalo ili prima promo materijal preko blagajni. Minimalni zakup je 4 tjedna.